Archiv autora: quizzin

Podstatná jména – cvičení

První slovní druh patří mezi snadnější, ovšem je u něj možné určit řadu věcí – pád, číslo, rod, vzor, konkrétnost/abstraktnost, obecná a vlastní podstatná jména a další. Tudíž je velká šance, že u přijímacích řízení na některou otázku narazíte, proto je dobré se připravovat na všechny slovní druhy. Celý příspěvek

Slovní druhy – procvičování

Naše stránka se zaměřuje na všechny slovní druhy (od podstatných jmen až po citoslovce), ale nejlepší je procvičovat slovní druhy komplexně. Právě toto cvičení vám v tom pomůže, jelikož pořád platí, že tvaroslovná látka (morfologie) je potřeba neustále opakovat, abyste si zlepšili jazykový cit i pravopisnou dovednost. Celý příspěvek

Slovní druhy latinsky

Občas se stává, že se naučíte všechny slovní druhy, a pak přijde učitel s tím, že je po vás chce i latinsky (často na gymnáziích), ale vůbec nezoufejte, protože se to naučit dá, některé názvy latinsky psaných slovních druhů se dokonce i podobají těm český psaným. Celý příspěvek

Slovní druhy online

V dnešní moderní době není sebemenší problém připravit se na školní test na internetu. Chceme vám cestu ještě více ulehčit, tak tvoříme specializované stránky pro konkrétní kapitoly v českém jazyce. Takže můžete navštívit i vetnecleny.cz nebo náš největší portál www.pravopisne.cz, který obsahuje více než 1000 cvičení a je největším svého druhu na internetu. Celý příspěvek

Slovní druhy test

Slovní druhy bývají stále více a více komplikovanější, a to i přesto, že jsou velmi důležité pro jazykový cit i pravopis. Setkáte se s nimi při písemkách, u přijímacího řízení na střední školy, na středních školách, ale i v životě. Rozhodně není dobré je podceňovat. Celý příspěvek