Přídavná jména cvičení

Druhým slovním druhem jsou přídavná jména. Jedná se o slova, která blíže určují podstatná jména a patří mezi velmi zásadní ohebné slovní druhy, které se ve škole učíme. 

Určujeme u nich pád, číslo, rod, druh a vzor.

 

1. Přídavné jméno horký je:2. Přídavné jméno Janin je:3. Vyhledej přídavné jméno ve větě: "Pepík je velký dobrák."
4.  Vyhledej přídavné jméno ve větě: "Vrátili se hladoví po práci."  

5. Urči mluvnické kategorie: K cizímu domu6. Urči mluvnické kategorie: s malými bratry  7. Otcov_ synové


8. O mal_ch zvířatech


9. Samostatn_ stát


10. Na přídavná jména se ptáme: