Slovní druhy – cvičení

Obtížnější cvičení na slovní druhy, které bylo inspirované dotazy na serveru Ontola.com. Procvičte si obtížné příklady v našem cvičení a už nikdy ve slovních druzích nechybujte.

Slovní druhy patří k základům větných rozborů v českém jazyce, žáky provází od 5. ročníků až po střední školu, tudíž není vůbec špatné je dobře ovládat. Jejich znalost zlepší pravopis, jazykový cit i přehled ve větě. Takže? Do toho! 🙂

1. Ostrý nůž.
2. už přestane pršet.
3. Ukaž se nám.
4. Zavítal také jednou domů.
5. Šel kolem potoka.
6. Byl tam nějaký člověk.
7. Během rozhovoru odešel.
8. Nic tam neviděl.
9. Dupal jako slon.
10. Příběh o mně.