Určování slovních druhů

Slovní druhy jsou zásadní kapitolou v českém jazyce, setkáváme se s nimi od 4. ročníku základní školy a ve větných rozborech zaujímají značné místo.

Setkáváme se s nimi nejen ve škole, ale i u přijímacích řízení, na středních školách, zásadně se dotýkají i pravopisu, a to především podstatných a přídavných jmen, zájmen a sloves.

V tomto cvičení si můžete slovní druhy procvičit komplexně, budeme určovat slovní druhy ve větách, což je poměrně základní, ale velmi důležitá schopnost každého žáka základní školy.

1. Hajný v chládku lesa naslouchal šepotu větru.
2. Řidič projel nepřehlednou zatáčkou.
3. Vlastík vyhrál dvakrát soutěž ve šplhu i v přespolním běhu.
4. dostanu výbornou známku z matematiky.
5. Zítra navštívím nemocného kamaráda.
6. tady bydlím.
7. Byl to jeho zájem.
8. Lukáš a Michal mají hodně hezkých známek.
9. Chodíš pravidelně na tréninky?
10. Rychle vymysli tři dívčí jména.