Slovní druhy – příklady

Tento příspěvek nebude o procvičování slovních druhů, ale spíše o příkladech. Předkládáme několik vět s určením konkrétních druhů slov, takže se můžete inspirovat například pro plnění domácího úkolu nebo samostatné učení.

Jestliže máte nějaký slovní druh, který neumíte určit, tak neváhejte napsat.

Slovní druhy – vzorce

a) 1 5 2 1
Řidič projel prudkou zatáčkou.

b) 1 5 4 1 7 1 8 7 2 1
Michal vyhrál třikrát soutěž v šipkách i v závodním slalomu.

c) 9 5 2 1 7 1
Ať nedostanu špatnou známku z češtiny.

d) 6 5 2 1
Zítra navštívím skvělého kamaráda

Příklady slovních druhů

velmi – 6 (příslovce)

čtení – 1 (podstatné jméno)

nebo – 8 (spojka)

o – 7 (předložka)

ach – 10 (citoslovce)

několik – 4 (číslovka)

svůj – 3 (zájmeno)

hbitě – 6 (příslovce)

odevzdal – 5 (sloveso)

krásná – 2 (přídavné jméno)

mňau – 10 (citoslovce)

kéž – 9 (částice)

ohleduplnost – 1 (podstatné jmén)

sedět – 5 (sloveso)

tento – 3 (zájmeno)

tak – 6 (příslovce)

chytrý – 2 (přídavné jméno)

protože – 8 (spojka)