Archiv rubriky: Podstatná jména

Podstatná jména jsou jedním ze druhů slov – v obecně vyučovaném číselném seznamu všech slovních druhů je vždy na prvním místě. A to z dost postatného důvodu – těchto základních jmen máme v češtině nejvíce. Proto mají právo být první a vlastně i nejdůležitější ze všech. Bez nich bychom nedokázali pojmenovat většinu reálií, se kterými se dennodenně setkáváme. U podstatných jmen určujeme rod, číslo, pád a vzor – právě na toto určování je důležité se zaměřit při učení.

Slovní druhy latinsky

Občas se stává, že se naučíte všechny slovní druhy, a pak přijde učitel s tím, že je po vás chce i latinsky (často na gymnáziích), ale vůbec nezoufejte, protože se to naučit dá, některé názvy latinsky psaných slovních druhů se dokonce i podobají těm český psaným. Celý příspěvek