Podstatná jména (substantiva)

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, stavů a vlastností.

Určujeme u nich:

 • Pád (1. – 7. pád)
 • Číslo (jednotné: chlapec, stůl; množné: chlapci, stoly)
 • Rod (mužský, ženský, střední)
 • Vzor (pro mužský, ženský a střední rod)

Příklady:

 • S talířem – 7. pád, číslo jednotné, rod mužský, vzor stroj
 • Strom – 1. pád, číslo jednotné, rod mužský, vzor hrad
 • Králíček – 1. pád, číslo jednotné, rod mužský, vzor pán
 • U školy – 2. pád, číslo jednotné, rod ženský, vzor žena
 • S kůzlátky – 7. pád, číslo množné, rod střední, vzor kuře

Skloňování podstatných jmen

Podstatná jména můžeme skloňovat pomocí pádových otázek. Všechny informace o pádech najdete v podsekci v zeleném bloku na této stránce.

Podstatná jména abstraktní a konkrétní

Konkrétní Abstraktní
názvy osob, zvířat a věcí názvy dějů, stavů, vlastností
Př: kočka, soudce, stůl Př: déšť, inteligence, bohatství

Podstatná jména obecná a vlastní

Obecná Vlastní
malé písmeno velké písmeno
kamarádka, země, pes Jana, Česká republika, Žolík

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Některá podstatná jména nemůžeme párově vyjádřit v čísle jednotném a množném , vyskytují se pouze v jednom z těchto čísel nezávisle na množství

Číslo

Charakteristika

Hromadná

jednotné

položky existují samostatně, ale jsou označeny za celek (např. Listí – větší množství jednotlivých listů označeno jako celek)

Látková

jednotné

označují látku nebo materiál, bez dalšího podstatného jména ale adresát nemůže zjistit přesný počet (např. krev, led, pivo, voda)

Pomnožná

množné

přestože se může v počtu jednat pouze o jednu věc, nemůže ji označit číslem jednotným (např. játra, nůžky)

Příklady:

 • Pomnožná – dveře, Čechy, varhany
 • Hromadná – listí, lidstvo, křoví
 • Látková – voda, mouka, pivo