Pády podstatných jmen

<< Podstatná jména

U podstatných jmen určujeme 7 druhů pádů – pomáhají nám při správném skloňování.

Pády

pád latinský název pádová otázka

příklad

1. nominativ Kdo? Co? Jan kočka
2. genitiv (bez) Koho? Čeho? Jana kočky
3. dativ (ke) Komu? Čemu? Janovi kočce
4. akuzativ (pro) Koho? Co? Jana kočku
5. vokativ Oslovujeme/Voláme Jane kočko
6. lokál (o) Kom? Čem? Janovi kočce
7. instrumentál (s) Kým? Čím? Janem kočkou