Slova ohebná

Hledáte informace o ohebných slovech (jejich hlavní přehled najdete na naší hlavní stránce věnované obecnému přehledu slovních druhů

Ohebná slova se dají skloňovat a časovat. To znamená, že svou podobou reagují například na změnu:

  • pádu, rodu, čísla (skloňování – 1-4),
  • osoby, čísla, času, vidu, způsobu (časování – 5).

Slova ohebná

Př. 1. pád – pes -> 2. pád – psa

mužský rod – šel -> ženský rod – šla -> střední rod – šlo

jednotné číslo – pes -> množné číslo – psi

čas přítomný – jde -> čas minulý – šel -> čas budoucí – půjde

vid nedokonavý – chodí -> vid dokonavý – jde