Vzory podstatných jmen

<< Podstatná jména

K naučení pravopisu je potřeba naučit se určit vzor podstatného jména.

Když přiřadíte podstatné jméno ke správnému vzoru, zjistíte:

  • jak slovo správně skloňovat,
  • jestli psát v koncovce „i“ nebo „y“, pokud je slovo zakovčeno obojetnou souhláskou (vzory jsou totiž zakončené buď souhláskou měkkou nebo tvrdou, je u nich tedy jasné, zda se píše „i“ nebo „y“).

Podstatné jméno ke vzoru přiřazujeme tak, že si porovnáme 1. a 2. pády – skloňování se musí shodovat – pouze u mužského rodu rozlišujeme životnost

Vzory podstatných jmen dělíme na měkké a tvrdé.

rod vzor 2. pád příklad (2. pád)
mužský životný pán – tvrdý pána pes (psa)
muž – měkký muže kůň (koně)
předseda – tvrdý předsedy starosta (starosty)
soudce – měkký soudce prodejce (prodejce)
mužský neživotný hrad – tvrdý hradu stůl (stolu)
stroj – měkký stroje kroj (kroje), kraj (kraje)
ženský žena – tvrdý ženy kamarádka (kamarádky)
růže – měkký růže prezentace (prezentace)
píseň – měkký písně lahev (lahve)
kost – měkký kosti myš (myši), nemoc (nemoci)
střední město – tvrdý města pero (pera)
moře – měkký moře vejce (vejce)
kuře – tvrdý kuřete prase (prasete), dítě (dítěte)
stavení – měkký stavení prohlášení (prohlášení)