Stupňování přídavných jmen

<< Přídavná jména

Přídavná jména lze v mnoha případech stupňovat – v češtině rozlišujeme 3 stupně stupňování (1., 2. a 3.).

charakteristika příklad
1. stupeň základní tvar bílýhlučný

oblíbený

2. stupeň přípona –ejší bělejšíhlučnější

oblíbenější

3. stupeň 2. stupeň + předpona nej- nejbělejšínejhlučnější

nejoblíbenější

Když je už u přídavného jména jedna předpona – je např. vyjádřen zápor, vznikala by ve 2. a 3. stupni velmi krkolomná slovo – můžeme si pak pomoci u 2. stupně slovem méně/více a 3. stupně slovem nejméně/nejvíce.

příklad
1. stupeň neoblíbený
2. stupeň více neoblíbený než… neoblíbenější
3. stupeň nejvíce neoblíbený nejneoblíbenější