Přídavná jména přivlastňovací

<< Přídavná jména

Přivlastňovací přídavná jména patří mezi nejsložitější druhy a také dělají největší problémy žákům základních škol.

Jak určujeme přivlastňovací přídavná jména?

  1. Začneme s rodem.
  2. Pokračujeme určením vzoru.
  3. A nakonec pád.

U skloňování přídavných jmen se můžete nechat vést naší šikovnou tabulkou s pády, vzory a vybranými příklady. Při určování je důležité použít správnou koncovku – ta se odvíjí vždy od daného vzoru – u přivlastňovacích příd. jmen to jsou otcův a matčin.

RADA pro vás – jednotné číslo: zjednodušeně řečeno platí, že v koncovce, kde se rozhodujeme mezi i/y u vzoru matčin a otcův píšeme vždy tvrdé -y.

RADA pro vás – množné číslo: zde píšeme -i v koncovkách pouze v 1. a 5. pádu mužského rodu (životného). V jiných případech píšeme tedy kocovky -y.

Příklady:

Martinovy knihy – rod mužský, vzor otcovy a 1. pád (číslo množné).
Evina výhra – rod ženský, vzor matčina a 1. pád (číslo jednotné).
s Marketinými skateboardy – rod ženský, vzor matčinými a 7. pád (číslo množné).