Skloňování přídavných jmen

<< Přídavná jména

Přídavná jména můžeme skloňovat podle několika vzorů (rozdělených na tvrdé, měkké a přivlastňovací.

V této tabulce si můžete najít vhodné vzory a také několik příkladů, které vám ukáží jak vypadá skloňování přídavných jmen.

mladý příklad jarní příklad matčin/otcův příklad
1. pád mladý milý jarní ryzí matčin/otcův Novákův
2. pád mladého milého jarního ryzího matčina/otcova Novákova
3. pád mladému milému jarnímu ryzímu matčinu/otcovu Novákovu
4. pád mladého milého jarního ryzího matčina/otcova Nováková
5. pád mladý milý jarní ryzí matčin/otcův Novákův
6. pád mladém milém jarním ryzím matčině/otcově Novákově
7. pád mladým milým jarním ryzím matčiným/otcovým Novákovým