Koncovky přídavných jmen

<< Přídavná jména

U přídavných jmen se při skloňování mění koncovky. Jedná se o koncovky –ovi/ovy.

Přídavná jména přivlastňovací v množném čísle je nutné odlišit od podstatných jmeno

Půjdu k bratrovi.

Podstatné jméno – 3. pád – vzor pán

Hlídám bratrovy (matčiny) psy.

Přídavné jméno přivlastňovací – vzor matčin – 4. pád

Bratrovi (matčini) psi poslechnou na slovo.

Přídavné jméno přivlastňovací – vzor matčin – 1. pád