Přídavná jména (adjektiva)

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti, charakteristiku podstatných jmen.

Ptáme se na ně: Jaký? Který? Čí?

Příklady:

Bílá zeď, Hbitý student, Moje maminka, červené jablko, nové domy, otcovy knihy, Jirkovi přátelé

U přídavných jmen určujeme:

 • Pád (1. – 7. pád)
 • Číslo (jednotné: pěkný stůl, malý člověk; množné: zlobiví chlapci, utřené stoly)
 • Rod (mužský, ženský, střední)
 • Druh (tvrdé, měkké, přivlastňovací)
 • Vzor (tvrdá: mladý, mladá, mladé; měkká: jarní, jarní, jarní; přivlastňovací: otcův, otcova, otcovo, matčin, matčina, matčino

Příklady:

 • Nejznámější spisovatel – 1. pád, číslo jednotné, rod mužský, druh měkké, vzor jarní
 • Na velkou vzdálenost – 4. pád, číslo jednotné, rod ženský, druh tvrdé, vzor mladý
 • S metrovým rozpětím – 7. pád, číslo jednotné, rod střední, druh tvrdé, vzor mladý

 

Skloňování přídavných jmen

Skloňování přídavných jmen jsme pro vás rozpracovali v novém článku společně s danými vzory, pády a především užitečnými příklady.

Druh a vzor přídavných jmen

Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce „i“ nebo „y“).

Charakteristika Vzor Příklad
Tvrdá mění se se změnou rodu podstatného jména mladý, mladá, mladé milý pán, milá paní, milé dítě
Měkká nemění se se změnou rodu podstatného jména jarní, jarní, jarní cizí pán, cizí paní, cizí dítě
Přivlastňovací přivlastňují podstatnému jménu matčin, otcův Petrův pes, Janina kočka, Janino/Petrovo kotě

Koncovky přídavných jmen / Pravopis přídavných jmen

Pravopis přídavných jmen se řídí především díky vzorům přídavných jmen, ale pro lepší přehlednost jsme učivo koncovek u příd. jmen rozebrali v dalším článku, které toto téma více rozvíjí a rozšiřuje.

Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména tvrdá a měkká je možné vyjádřit ve 3 stupních – můžeme je tedy stupňovat a tím zesilovat (případně zeslabovat) jejich význam.

Příklady:

 • Nový – novější – nejnovější
 • Zlý – horší – nejhorší
 • Malý – menší – nejmenší
 • Hezký – hezčí – nejhezčí

O stupňování přídavných jmen si můžete přečíst v našem rozšiřujícím článku.