Rody podstatných jmen

<< Podstatná jména

U podstatných jmen určujeme kromě pádu i rod a vzor. Tento článek je zaměřený čistě na určování správného rodu u vybraných podst. jmen.

mužský ženský střední
 pomůcka (ukazovací zájmeno) ten ta to
 příklad štětec tužka pero