Slovní druhy – procvičování

Naše stránka se zaměřuje na všechny slovní druhy (od podstatných jmen až po citoslovce), ale nejlepší je procvičovat slovní druhy komplexně. Právě toto cvičení vám v tom pomůže, jelikož pořád platí, že tvaroslovná látka (morfologie) je potřeba neustále opakovat, abyste si zlepšili jazykový cit i pravopisnou dovednost.

1. Ten obchod je výborný.
2. Uprchlík byl zavřený ve vězení.
3. Chytrost se hodí každému studentovi.
4. Ozvalo se kokodák.
5. Sedíme venku, můžeš klidně dorazit za námi.
6. Seděl na malém sedátku, ale nevadilo mu to.
7. Půjdu tam, když půjdeš se mnou.
8. Nechť se to stane!
9. Občas musíš plavat proti proudu.
10. Prudce zatočil doleva.