Pád u zájmen

<< Zájmena

V tomto rozšiřujícím článku si ukážeme, jak určujeme pády u jednotlivých základních osobních zájmen. Pro přehlednost jsme naši tabulku rozdělili na dvě čásit – 1. vám pomůže se skloňováním zájmen já, ty, on, ona a ono – tedy jen v jednotném čísle.

Pád ty on ona ono
1. ty on ona ono
2. mne, mě tebe, tě jeho/něho, ho, jej/něj jí/ní jeho/něho, ho, jej/něj
3. mně, mi tobě, ti jemu/němu, mu jí/ní jemu/němu, mu
4. mne, mě tebe, tě jeho/něho, ho, jej/něj, -ň ji/ni je/ně, ho, jej/něj
5. ty
6. o mně o tobě o něm o ní o něm
7. mnou tebou jím/ním jí/ní jím/ním

A druhá část je určená pouze a jedině množnému číslu.

pád my vy oni, ony (než.) ony ona
1. my vy oni, ony ona ono
2. nás vás
jich/nich
3. nám vám
jim/nim
4. nás vás
je/ně
5. vy
6. o nás o vás
o nich
7. námi vámi
jimi/nimi