Zájmena (pronomina)

Zájmena zastupují podstatná i přídavná jména nebo na ně ukazují.

U zájmen určujeme:

Druhy zájmen

Druhy
Osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se, si
Přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj
Ukazovací ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
Tázací kdo, co, jaký, který, čí
Vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
Záporná nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
Neurčitá tvoříme z tázacích zájmen
předpony ně-, lec-, málo- (někdo, leckdo, málokdo….)
přípony -si, -koli(v) (kdosi, kdokoli(v)…)

Skloňování zájmen

Rod zájmen

Zájmena mají rod:

  • mužský
  • ženský
  • střední
  • zájmena bezrodá (např. já, ty se, my, vy, co,…)

Vzory zájmen

Zájmena skloňujeme podle tvrdého vzoru ten a měkkého vzoru náš.

tvrdý vzor ten příklad měkký vzor náš příklad
1. pád ten onen náš který
2. pád toho onoho našeho kterého
3. pád tomu onomu našemu kterému
4. pád toho onoho našeho kterého
5.pád
6. pád tom onom našem kterém
7. pád tím oním naším kterým

Zvratné zájmeno se, si

Vyjadřuje ve větě vztah k podmětu.
Příklady:

Jana se posadila = sebe (Jana)
Vymyslel si dobrý plán = sobě (on)

Zájmeno jenž

Nepoužívá se již tolik v běžné komunikaci, nahradilo ho z velké části zájmeno který.

Příklad:

Prsten, který se mi líbil…. / Prsten, jenž se mi líbil…

Pokud se rozhodnete zájmeno jenž použít, zacházejte s ním skutečně opatrně, tvar se odvíjí od rodu a čísla podstatného jména, k němuž se zájmeno vztahuje.