Druhy zájmen cvičení

Zájmena dělíme na osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, záporná a neurčitá. Vyznáte se v nich? Připravili jsem pro vás záludné cvičení/test zaměřený především na druhy zájmen.

1. Kdo to mluví?2. To byl můj bratr.3. Rozumí mu jen málokdo.4. Žádná práce pro něj není dost dobrá.5. Však my už si s ním poradíme.6. Dostal nabídku, které se nedalo odolat.7. Tento měsíc dostane smlouvu.8. V tom bude nějaká holka.9. On by se jen tak nesnažil.10. Leckdo by se té změně podivil.11. Tak on už nám dospěl.12. Můj malý bratr.