Příslovce (adverbia)

Příslovce vyjadřují okolnosti děje.

Ptáme se na ně otázkami:

  • Kdy?
  • Kde?
  • Jak?

Někdy si žáci pletou příslovce s přídavnými jmény – pozor tedy na rozdíl „Jak?“ a „Jaký?“

otázka příklad
místo kde doma, venku
čas kdy dnes, včera, brzy
způsob jak pěkně, vstřícně
míra jak moc
příčina jak záměrně, schválně

Stupňování příslovce

Příslovce, které vyjadřují způsob, můžeme stejně jako přídavná jména stupňovat.

příklad nepravidelné
1. stupeň vstřícněhloupě dobře
2. stupeň vstřícnějihloupěji lépe
3. stupeň nejvstřícnějinejhoupěji nejlépe