Spojky (konjunkce)

Spojky spojují větné členy (Jan a Petr přišli) a věty (Jan přišel, ale zapomněl mi přinést CD).

Dělí se na souřadící (parataktická) a podřadící (hypotaktická):

charakteristika příklad
Souřadicí spojují větné členy a věty hlavní v souřadném větném poměru

ty nebo já; kočka i pes; dům a zahrada; Zavolal a omluvil se.

Zavolal, ale neomluvil se.

Podřadicí spojují větu hlavní s větou vedlejší v podřadném větném poměru Zavolal, aby se omluvil.

Souřadící spojky můžeme dále dělit na:

  • slučovacía, i, ani, nebo, či, nadto, jak tak, hned hned, jednak jednak, zčásti zčásti,
  • odporovacíale, však, avšak, nýbrž, leč, naopak, jenže, sice ale, jenomže, jistě ale,
  • stupňovacíi, ba i/ani, nadto, nejen-ale i, nejen nýbrž i, dokonce,
  • příčinné – neboť, protože, poněvadž,
  • důsledkovéproto, a proto, a tak, tudíž, a tudíž, tedy, a tedy,
  • vylučovací – buď nebo, anebo,
  • vysvětlovacívždyť, totiž.