Předložky (prepozice)

Předložky ve spojení s podstatným jménem vyjadřují časové nebo prostorové okolnosti.

Pojí se s:

a) Podstatnými jmény – na stole
b) Zájmeny – se mnou
c) Číslovkami – od dvou

Předložky dělíme na vlastní a nevlastní (vznikly z jiných slovních druhů).

Příklad
Vlastní

u domu, za domem, pět, od pěti

Nevlastní kolem zdi x Jde kolem (příslovce)