Číslovky (numeralia)

Číslovky vyjadřují množství, počet nebo pořadí.

Druhy číslovek

Charakteristika Příklad
Určité přesný počet nebo pořadí jedna, první
Neurčité neurčitý počet nebo pořadí několik, několikátý
Druh Příklad – určité Příklad – neurčité
Základní deset několik
Řadové desátý několikátý
Druhové desatero několikero
Násobné desetkrát, desetinásobné několikrát

Pravopis číslovek

Určité číslovky můžeme vyjádřit slovy a číslem – je nutné při vyjádření číslem rozlišovat číslovky základní a řadové. Řadové doplňujeme tečkou.

Příklad

Přišel 1 kamarád. (jeden)
Přišel 1. kamarád. (první)

V oddílu I najdete příslušnou kapitolu. (jedna)
V oddílu I. najdete příslušnou kapitolu. (prvním)

Skloňování číslovek

Číslovky skloňujeme podle vzorů:

  • podstatných jmen (Př. desatero – město, tři – kost),
  • přídavných jmen (Př. desatý – mladý),
  • zájmen (Př. jeden – ten).

Násobné číslovky s příponou -krát jsou nesklonné